Afaceri
Privat
EURfără TVA
Totcaret down icon
cart icon
Coş
Totcaret down icon

Condiții generale de vânzare şi livrare

Condiții generale de vânzare şi livrare

1.Pentru relațiile de afaceri dintre firma noastră şi cumpărător sunt valabile exclusiv condițiile de vânzare şi de livrare de mai jos. Acestea preced în orice caz condițiile ce au fost trimise de către cumpărător sau cele care se află în documentele sale, cu excepția cazului în care prevederile legale obligatorii, în special legea cu privire la protecția consumatorului în versiunea sa actualizată, sunt în contradicție cu condițiile noastre generale de vânzare și livrare, atunci se vor utiliza acestea.

2. Produsele conținute în acest catalog vor fi livrate în cantitățile amintite pe site şi imediat din depozit. În cazul în care unul sau mai multe produse sunt comandate și nu se află în stocul Distrelec, atunci se va preciza un termen de livrare estimativ. Astfel, livrările vor fi efectuate imediat conform disponibilității şi nu se vor percepe costuri suplimentare de transport pentru livrări parțiale. Pentru livrarea de cantități mai mari, este responsabil direct producătorul sau reprezentantul acestuia. În orice caz, ne rezervăm dreptul să nu efectuăm comenzi fără un anunț în prealabil.

3. Toate informațiile tehnice, datele și măsurătorile care apar ca descrieri ale produselor, se bazează pe datele primite exclusiv de la producătorul respectiv. Pentru acuratețea acestor date, nu ne asumăm responsabilitatea. Ne rezervăm dreptul la modificări minore de produse, în special cele cu privire la formă și culoare.

4. Toate prețurile din acest catalog sunt orientative și sunt exprimate în euro și nu conțin, în măsura în care nu se specifică altfel, TVA-ul legal. Odată cu apariția acestui catalog, toate celalalte prețuri anterioare nu mai sunt valabile. Costurile pentru împachetare sunt conținute în preț. Livrarea se face de regulă prin curier.

5. Facturile se plătesc net după 30 de zile de la data facturării. Sunt excluse reținerea plăților datorită unor comenzi neonorate, precum și cererile de compensare de orice natură. În cazul întârzierilor de plată, se vor calcula dobânzi penalizatoare de 3% peste rata de actualizare a băncii naționale austriece. Clientul care se află în întârziere de plată conform termenului, trebuie să plătească toate taxele de avertizare și toate costurile pentru eventuala implicare a unui birou de recuperare a taxelor.

6. Mărfurile livrate, vor rămâne până la plata integrală a creanțelor de către cumpărător, proprietatea Distrelec.

7. Eventuale reclamații sau observații cu privire la calitatea produselor, ne vor fi semnalate în scris, în termen de opt zile lucrătoare de la momentul recepționării lor, prin completarea formularului RMA, care va fi ataşat facturii. Solicitați mereu înainte de retur un număr de ordine pentru retur. Acceptăm returul de produse, doar dacă este însoțit de formularul RMA completat și cu numărul de retur. În cazul plângerilor cu privire asupra unor defecțiuni constatate și justificate, trimise la timp, vă vom înlocui sau repara produsul, fără nici un cost suplimentar din partea cumpărătorului. Acest lucru, se va realiza într-un termen rezonabil, în funcție și de disponibilitatea stocului la acel moment.

8. Schimbul produselor în ambalajul original este în principiu posibil, dacă se realizează în decurs de opt zile lucrătoare din momentul recepționării lui de către cumpărător. Condiția este ca marfa să ajungă la noi în ambalajul original nedeschis. Mărfii trebuie să i se ataseze un formular RMA completat (cereți înainte de returnare un număr de retur). Rambursările care vin neînsoțite de formularul RMA completat și fără numărul de returnare, vor fi trimise înapoi pe cheltuiala clientului. Bunurile de larg consum, precum baterii și acumulatori, cărți, componente construite, semiconductori, modele speciale, programe, discuri, etichete, panglici, tonere, cartușe cu cerneală și cabluri nu pot fi returnate.

9. Pentru toate produsele din catalog sunt valabile condițiile de garanție ale respectivului producător.

10. Mărfurile ale căror re-exportare trebuie să fie aprobată, vor fi menționate în facturi. Exportul acestor mărfuri, chiar și sub formă prelucrată și transformată, necesită aprobarea autorităților competente, în special, cele de la Ministerul Federal pentru probleme economice.

11. Transportul se va face pe riscul și cheltuiala clientului. Riscul trece la client din momentul în care marfa a fost predată la transportator sau odată ce a fost pregătită în depozit pentru a fi expediată. La dorința expresă a clientului, este posibilă o asigurare de transport, care va fi trecută pe cheltuiala sa.

12. Clientul este de acord ca datele sale personale, în măsura în care înregistrarea acestora și prelucrarea electronică este necesară pentru buna desfășurare a relațiilor comerciale, va fi efectuată în cadrul legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

13. Este exclusă solicitarea de daune, în măsura în care acestea nu au fost provocate intenționat. Nu suntem în nici un caz responsabili pentru daunele provocate indirect sau accidental. Clientul va trebui să lege limitarea răspunderii la câțiva angajați cu obligația de transfer a răspunderii în ceea ce privește solicitarea de daune de către terți.

14. Se va utiliza exclusiv legislația austriacă. Locul de îndeplinire și sediul instanței competente este cel de la Viena. Sunt excluse prevederile care fac referire la activitatea comercială și sunt supuse Forului Națiunilor Unite.